DPF filter

DPF?

Kaj DPF FAP (filter trdih delcev) sploh je, kako daluje, kje so problemi?

Nameščen je v izpušnem sistemu večine dizelskih osebnih in dostavnih vozil večinoma proizvedenih po letu 2006 z motorji ki dosegajo ekološke norme EURO 4 in novejše.. Njegova naloga je zbiranje trdih sajastih delcev iz izpušnih plinov, kateri potujejo skozi filter in so posledica nepopolnega izgorevanja goriva v motoru. Ob delovanju motorja se sajasti delci zbirajo v filtru, ko pa se le-ta zasiči, motorna krmilna elektronika sproži regeneracijo filtra. Na armaturni plošči v večini primerov s sporočilom ali opozorilno lučko voznika opozori o postopku, motorju spremeni parametre delovanja tako da dvigne temperaturo v izpušnem sistemu. To povzroči zgorevanje saj v filtru. Po nekaj minutah izvajanja regeneracije se postopek regeneracije zaključi, filter je očiščen in motor spet prične delovati po običajnem režimu. Sistem odstranjevanja trdih sajastih delcev iz izpuha dizelskih motorjev, preprečuje vstop škodljivim kemikalijam v ozračje. Pripomore k zmanjšanju izpusta škodljivih emisij v ozračje in je tako zelo zaželjen za uporabo. Žal pa pri večini strojev z vgrajenim filtrom trdih delcev (DPF-FAP) slej kot prej pride do težav z delovanjem sistema prečiščevanja izpušnih plinov, ko večina vozil več ni v garancijski dobi. Na življenjsko dobo filtra vpliva tudi režim delovanja stroja.

 

Problemi

Problemi z DPF FAP filtri trdih delcev in zakaj do njih pride?

V filtru se ob uporabi sčasoma zbirajo tudi saje katere ne uspejo zgoreti ob procesu regeneracije oz. čiščenja in tako zmanjšujejo kapaciteto in prepustnost filtra. To povzroči vse pogostejše pojavljanje procesov regeneracije oz. čiščenja. Pri večini strojev se pojavljajo opozorila na armaturni plošči. Kasneje, ob dokončni odpovedi oz. zamašitvi filtra motorna elektronika preklopi na zasilni program delovanja. Zniža maksimalno število obratov motorja in izklopi delovanje turbo polnilnika. Motor prične delovati v varnostnem programu z zmanjšano močjo, kar je opaziti med delom s strojem, saj ima stroj občutno manj moči. Prižgana so tudi opozorila na armaturni plošči. Ob nadaljevanju uporabe stroja z zamašenim DPF-FAP filtrom trdih delcev, že po nekaj urah, zaradi povišanega povratnega tlaka lahko pride do poškodbe turbo polnilnika (turbine) in vse slabšega tesnjenja ventilov. 

Rešitve

Katero rešitev izbrati?

PRISILNA REGENERACIJA

Ob pričetku pojavljanja problemov z dpf (fap) filtrom trdih delcev se veliko lastnikov strojev odloči za obisk pooblaščenega servisa kjer opravijo prisilno sproženo temelitejšo regeneracijo filtra, katera pa v nekaterih primerih filter ne uspe očistit. Uspešnost čiščenja je odvisna od zasičenosti filtra. V nekaterih primerih pa poseg predstavlja nepotreben dodaten strošek in obremenitve motorja in njegovih komponent, saj po postopku ni učinka, problem ostane. Rešitev prisilne regeneracije problema ne reši, temveč ga v primeru uspešnosti postopka le preloži, ves čas pa je že zaznati dodatne obremenitve turbine in motorja.

ČIŠČENJE FILTRA 

Za termično čiščenje filtra (suho čiščenje) je filter najprej potrbeno odtraniti iz vozila (demontaža/montaža ni vključena v ceno). Nato satovje skupaj z ohišjem po posebni metodi odrežemo iz ohišja in filter je pripravljen za čiščenje. Najprej se natančno stehta ter izmeri globina. Nato gre filter za 6 – 8 ur v posebno peč na termično regeneracijo. Po zaključku termične regeneracije v peči se filter temeljito obojestransko izpiha. Izpihovanje traja 15-45 minut. Po zaključenem čiščenju se filter ponovno stehta ter izmeri. Nato se vrne v obstoječe ohišje in zvari. Pripravi se poročilo o čiščenju z rezultati meritev. Storitev je v večini primerov opravljena v 10-24 urah.

Na trgu ponujajo tudi rešitve čiščenja filtra s HHO plinom. Za to rešitev filter ostane vozilu. plin se dovaja delujočemu vozilu v sesalni sistem. Izgorevanje plina HHO pomaga očistit saje iz sesalnega in izpušnega sistema vozila.

 

ZAMENJAVA Z NOVIM

Pooblaščeni prodajalci in serviserji priporočajo zamenjavo dotrajanega dpf fap filtra trdih delcev z novim, originalnim filtrom. Ta rešitev je ekološko zelo spremenljiva, vendar pa žal predstavlja zelo visok strošek. Višina stroška se razlikuje od znamke in modela vozila, znaša pa med 1500€ in 5000€. To za večino lastnikov rabljenih vozil predstavlja previsok strošek, kateri v nekaterih primerih presega samo tržno vrednost vozila. Obstaja tudi možnost vgradnje nekoliko cenejšega nadomestnega neoriginalnega filtra trdih delcev (dpf, fap), vendar pa so ti filtri slabše kvalitete in imajo tudi krajšo življensko dobo. Potrebno je dodati da zamenjavo filtra z novim opravimo komaj, ko odpravimo vse možne vzroke, kateri so priperljaji do zamašitve. 

 

ODSTRANITEV DPF FILTRA

Ponujamo tudi programsko in fizično odstranitev DPF FAP filtra, kar je priporočljivo pred zamenjavo DPF FAP filtra z novim. Z odstranitvijo zamašenega filtra sajastih delcev se zagotovi brezhibno delovanje motorja.

 

Je najcenejša in najbolj zanesljiva rešitev težav z DPF filtrom sajastih delcev ampak tudi najmanj prijazna do okolja.

Pogosta napaka je okvara senzorja temperature ali senzorja diference tlaka. Ob okvari sistem ne deluje pravilno, kar povzroči postopno zamašitev DPF filtra.

Storitev je priporočljiva tudi ob zamenjavi DPF FAP filtra z novim. S storitvijo preverimo delovanje sistema, kar je pogoj za brezhibno delovanje novega filtra.

Začasna odstranitev

Pred zamenjavo DPF FAP filtra trdih delcev ponujamo ugodno in kakovostno storitev programske in fizične odstranitve DPF FAP filtra trdih delcev.

Na željo stranke filter trdih delcev odstranimo in zagotovimo brezhibno delovanje motorja in prenehanje pojavljanja opozoril na armaturni plošči, motor teče čisteje in bolj uglajeno kot z vgrajenim filtrom. Filter fizično odstranimo, po potrebi v obstoječe ohišje vgradimo dušilno zaporo ter reprogramiramo motorni računalnik, s čim zagotovimo brezhibno delovanje kar zagotavljamo z 24 mesečno garancijo.

Storitev ponujamo v namene preizkusa delovanja motorja pred vgradnjo novega DPF FAP filtra trdih delcev, saj bi z uporabo vozila brez predhodno tovarniško vgrajenega filtra trdih delcev lahko poslabšali okoljevarstvene lastnosti vozila.

Žal v Sloveniji ni institucije, katera bi lahko uradno izmerila realne vrednosti izpusta trdih delcev pri vozilih z dizelskim motorjem, da bi primerjali izmerjene vrednosti izpusta škodljivih emisij pri rabljenem vozilu po poteku garancijske dobe pred in po odstranitvi DPF filtra ter s tem potrdili oziroma ovrgli trditev, da z odstranitvijo filtra trdih delcev poslabšamo okoljevarstvene lastnosti vozila. 

Po preizkusu je odstranjen DPF filter vedno potrebno zamenjati z novim in vozilo povrniti v originalno stanje. Z uporabo vozila brez predhodno tovarniško vgrajenega filtra trdih delcev bi lahko poslabšali okoljevarstvene lastnosti vozila.

Po preizkusu na željo stranke vozilo povrnemo v originalno stanje tudi mi. Vgraditi je potrebno nov filter sajastih delcev ter posodobiti programsko opremo na motornem računalniku. Filter si lahko priskrbi stranka sama ali ga po ugodni ceni dobavimo mi. To lahko stori tudi vsak pooblaščen servis ali kateri drug usposobljen serviser.

So naše rešitve preizkušene in jim je vredno zaupati?

Ponujamo preizkušene in kakovostne rešitve, katere razvijamo v lastnem podjetju (In-house development) v sodelovanju z več strokovnjaki po svetu. Sodelujemo tudi z več podjetji v Sloveniji in tujini, katera pri svojem delu uporabljajo tudi naše rešitve. To nam omogoča doseganje najvišje kakovosti storitev, sledenje napredku tehnologije in s tem nudenju rešitev za čim več modelov osebnih in dostavnih vozil. Dosedanje delo in razvoj ter pridobljene izkušnje nas uvrščajo na vodilno mesto med podjetji z največ izkušnjami in rešitvami na tem področju.

Garancija

Za vse naše storitve, tudi na področju odstranitve DPF FAP filtra, dajemo

24 mesečno garancijo na brezhibno delovanje.

Trajanje opravila

Predvideni čas trajanja opravila je 3-8 ur, odvisno od modela vozila. V kolikor se vozilo po predhodnem naročilu dostavi v dopoldanskem času je gotovo še isti dan.