DPF filter

DPF?

Kaj DPF FAP (filter trdih delcev) sploh je, kako daluje, kje so problemi?

To je filter, podoben katalizatorju. Nameščen je v izpušnem sistemu večine dizelskih osebnih in dostavnih vozil večinoma proizvedenih po letu 2006 z motorji ki dosegajo ekološke norme EURO4 in EURO5. Njegova naloga je zbiranje trdih sajastih delcev v izpušnih plinih, kateri potujejo skozi filter in so posledica (ne)zgorevanja goriva. Ob delovanju motorja se sajasti delci zbirajo v filtru, ko pa se le-ta zasiči, motorna krmilna elektronika sproži regeneracijo filtra. Na armaturni plošči v večini primerov s sporočilom ali opozorilno lučko voznika opozori o postopku, motorju spremeni parametre delovanja tako da dvigne temperaturo v izpušnem sistemu. To povzroči zgorevanje v filtru zbranih trdih sajastih delcev. Po nekaj prevoženih kilometrih se postopek regeneracije zaključi, filter je očiščen in motor spet prične delovati po običajnem režimu. Sistem odstranjevanja trdih sajastih delcev iz izpuha dizelskih motorjev, kateri preprečuje vstop škodljivim kemikalijam v ozračje. Pripomore k zmanjšanju izpusta škodljivih emisij v ozračje in je tako zelo zaželjen za uporabo. Žal pa pri večini vozil z vgrajenim filtrom trdih delcev (DPF-FAP) pride pri med 100.000 in 200.000 prevoženih kilometrih, ko večina vozil več ni v garancijski dobi, do pričetka problemov z delovanjem sistema. Na življensko dobo filtra vpliva tudi režim vožnje, saj je filter pri mestni vožnji bolj obremenjen kod pri vožnji po avtocesti.

 

 

Problemi

Problemi z DPF FAP filtri trdih delcev in zakaj do njih pride?

V filtru se ob uporabi skozi čas zbirajo tudi saje katere ne uspejo zgoreti ob procesu regeneracije oz. čiščenja in tako zmanjšujejo kapaciteto in prepustnost filtra. To povzroči vse pogostejše pojavljanje procesov regeneracije oz. čiščenja. Pri večini vozil se pojavljajo opozorila na armaturni plošči. Kasneje, ob dokončni odpovedi oz. zamašitvi filtra motorna elektronika preklopi na zasilni program delovanja. Zniža zgornjo mejo obratov motorja in izklopi delovanje turbo polnilnika.Motorju zmanjša moč, kar je opaziti med vožnjo saj ima vozilo občutno manj moči. Prižgana so tudi opozorila na armaturni plošči. Ob nadaljevanju vožnje z zamašenim dpf fap filtrom trdih delcev, že po nekaj 100 prevoženih kilometrih zaradi povišanega povratnega tlaka pride do poškodovanja turbo polnilnika (turbine) in vseslabšega tesnenja ventilov.Ali se rešitev še uporablja pri najnovejših vozilih?

Da se sistem ne obnese najbolje potrjuje tudi prehod večine priznanih proizvajalcev na drug sistem. Pri najnovejših modelih motorjev je sistem odstranjevanja škodljivih kemikalij iz izpuha bolj podoben sistemu Adblue, ki ga že vrsto let uporabljajo kamijoni s ekološkim standardom EURO5. Sistem filter spira s posebno tekočino na katero se vežejo škodljive kemikalije v izpuhu. Pri osebnih vozilih eno polnenje tekočina zadostuje za en servisni interval, tekočino se dolije pri rednem servisu.

 

 

Rešitve

Katero rešitev izbrati?

PRISILNA REGENERACIJA

Ob pričetku pojavljanja problemov z dpf fap filtrom trdih delcev se veliko lastnikov vozil odloči za obisk pooblaščenega servisa kjer opravijo prisilno sproženo temeljitejšo regeneracijo filtra, katera v nekaterih primerih filter očisti za nekaj sto ali v najboljšem primeru nekaj tisoč dodatnih prevoženih kilometrov, odvisno od režima vožnje in zasičenosti filtra. V nekaterih primerih pa poseg predstavlja nepotreben dodaten strošek, saj po postopku ni učinka, problem ostane. Rešitev prisilne regeneracije problema ne reši, temveč ga v primeru uspešnosti postopka le preloži, ves čas pa je že zaznati dodatne obremenitve turbine in motorja.

 

ČIŠČENJE FILTRA S KEMIKALIJO

Na trgu ponujajo tudi rešitve čiščenja filtra s kemikalijo, kar zahteva snemanje filtra z vozila. Rešitev je cenejša kot zamenjava filtra s novim, žal pa je življenska doba na ta način očiščenega filtra veliko krajša od življenske dobe novega dpf fap filtra, traja nekje do četrtine zagotovljene življenske dobe novega originalnega filtra.

ZAMENJAVA Z NOVIM

Pooblaščeni prodajalci in serviserji priporočajo zamenjavo dotrajanega dpf fap filtra trdih delcev z novim, originalnim filtrom. Ta rešitev je ekološko zelo spremenljiva, vendar pa žal predstavlja zelo visok strošek. Višina stroška se razlikuje od znamke in modela vozila, znaša pa med 1500€ in 5000€. To za večino lastnikov rabljenih vozil predstavlja previsok strošek, kateri v nekaterih primerih presega samo tržno vrednost vozila. Obstaja tudi možnost vgradnje nekoliko cenejšega nadomestnega zamenskega neoriginalnega filtra trdih delcev (dpf, fap), vendar pa so ti filtri slabše kvalitete in imajo tudi krajšo življensko dobo.

 

ZAČASNA ODSTRANITEV

Pod določenimi pogoji ponujamo tudi programsko in fizično odstranitev DPF FAP filtra, kar je priporočljivo pred zamenjavo DPF FAP filtra z novim. Z odstranitvijo zamašenega filtra sajastih delcev se omogoči testiranje delovanja motorja pred namestitvijo novega DPF FAP filtra sajastih delcev.

Storitev je priporočljiva ob pojavu težav povezanih z dpf filtrom pri novejšjih vozilih s še ne dotrajanim DPF FAP filtrom trdih delcev. Pogosta napaka je okvara senzorja temperature ali senzorja diference tlaka. Ob okvari sistem ne deluje pravilno, kar povzroči postopno zamašitev DPF filtra.

Storitev je priporočljiva tudi ob zamenjavi DPF FAP filtra z novim. S storitvijo preverimo delovanje sistema, kar je pogoj za brehibno delovanje.

Začasna odstranitev

Pred zamenjavo DPF FAP filtra trdih delcev ponujamo ugodno in kakovostno storitev programske in fizične odstranitve DPF FAP filtra trdih delcev.

Na željo stranke filter trdih delcev odstranimo in zagotovimo brezhibno delovanje motorja in prenehanje pojavljanja opozoril na armaturni plošči, motor teče čisteje in bolj uglajeno kot z vgrajenim filtrom. Filter fizično odstranimo, po potrebi v obstoječe ohišje vgradimo dušilno zaporo ter reprogramiramo motorni računalnik, s čim zagotovimo brezhibno delovanje kar zagotavljamo z 24 mesečno garancijo.

Storitev ponujamo v namene preizkusa delovanja motorja pred vgradnjo novega DPF FAP filtra trdih delcev, saj bi z uporabo vozila brez predhodno tovarniško vgrajenega filtra trdih delcev lahko poslabšali okoljevarstvene lastnosti vozila.

Žal v Sloveniji ni institucije, katera bi lahko uradno izmerila realne vrednosti izpusta trdih delcev pri vozilih z dizelskim motorjem, da bi primerjali izmerjene vrednosti izpusta škodljivih emisij pri rabljenem vozilu po poteku garancijske dobe pred in po odstranitvi DPF filtra ter s tem potrdili oziroma ovrgli trditev, da z odstranitvijo filtra trdih delcev poslabšamo okoljevarstvene lastnosti vozila. V Sloveniji kot tudi drugod po Evropi (preverili smo v Avstriji) vozilo z odstranjenim DPF filtrom normalno opravi redni tehnični pregled in s tem meritev izpušnih emisij, seveda pod pogojem da je na vozilu vse brezhibno.

Po preizkusu je odstranjen DPF filter vedno potrebno zamenjati z novim in vozilo povrniti v originalno stanje. Z uporabo vozila brez predhodno tovarniško vgrajenega filtra trdih delcev bi lahko poslabšali okoljevarstvene lastnosti vozila.

Po preizkusu na željo stranke vozilo povrnemo v originalno stanje tudi mi. Vgraditi je potrebno nov filter sajastih delcev ter posodobiti programsko opremo na motornem računalniku. Filter si lahko priskrbi stranka sama ali ga po ugodni ceni dobavimo mi. To lahko stori tudi vsak pooblaščen servis ali kateri drug usposobljen serviser.

So naše rešitve preizkušene in jim je vredno zaupati?

Ponujamo preizkušene in kakovostne rešitve, katere razvijamo v lastnem podjetju (In-house development) v sodelovanju z več strokovnjaki po svetu. Sodelujemo tudi z več podjetji v Sloveniji in tujini, katera pri svojem delu uporabljajo tudi naše rešitve. To nam omogoča doseganje najvišje kakovosti storitev, sledenje napredku tehnologije in s tem nudenju rešitev za čim več modelov osebnih in dostavnih vozil. Dosedanje delo in razvoj ter pridobljene izkušnje nas uvrščajo na vodilno mesto med podjetji z največ izkušnjami in rešitvami na tem področju.

Garancija

Za vse naše storitve, tudi na področju odstranitve DPF FAP filtra, dajemo

24 mesečno garancijo na brezhibno delovanje.

Trajanje opravila

Predvideni čas trajanja opravila je 3-8 ur, odvisno od modela vozila. V kolikor se vozilo po predhodnem naročilu dostavi v dopoldanskem času je gotovo še isti dan.